headnew

ALTIJD BIJ
GORDIJNLAND

* Grote collectie

* Top service

* Laagste prijs

* Snel geleverd


STAR

thuisiconPrivacy beleid

Privacybeleid andere websites
Op www.gordijnland.com zijn links opgenomen naar andere websites.
Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites.
Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.
Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@gordijnland.com.
Ook als u vragen hebt over uw klanten services is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde recht ons privacybeleid te wijzigen.

Privacy-beleid
De website www.gordijnland.com en de daaraan gekoppelde internetdiensten
worden u ter beschikking gesteld door Gordijnland, statutair gevestigd
te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel Zuid Holland onder nummer 24338882. Met betrekking tot de
bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Gordijnland garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de
privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze
samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van
persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze
persoonsgegevens doen  binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen
als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
ln het kader van omzetdienstverlening legt Gordijland gegevens vast
( Gordijnland, Dahliastraat 60a, 3073BE Rotterdam, 010-4866629 of 06-
41846179, info@gordijnland.com). Gordijnland gebruikt deze gegevens
voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige
dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten
van Gordijnland van de met haar in groepsverband samenwerkende
ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden.
Hierbij tracht Gordijnland rekening te houden met uw voorkeuren, indien u
geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit
schriftelijk melden bij Gordijnland t.a.v. Adresregistratie, Dahliastraat 60 A
3073 BE Rotterdam of per e-mail aan info@gordijnland.com met als onderwerp
Adresregistratie. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw
gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar
info@gordijnland.com sturen. Natuurlijk  kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten.
Ons adres is: Gordijnland  Dahliastraat 60 A 3073 BE
Rotterdam. Gordijnland voldoet binnen 7 werkdagen aan uw-verzoek.

apustrate    vlag   test